•  

Prahi ja kulu põletamine on keelatud, lõkke tegemisel tuleb jägida tuleohutusnõudeid (04.04.2008 00:00)

Seoses algava nädalavahetusega tuletab päästeteenistus elanikkonnale taas meelde, et kulu põletamine on keelatud ning lõkete tegemisel tuleb hoolikalt täita vastavaid tuleohutusnõudeid.

Lõkete tegemine pole lubatud, kui tuule kiirus on suurem kui 1,5 m/s-is. Ka tuleb meeles pidada, et lõkke tegemiseks peab koht olema ettevalmistatud: ümbritsetud mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi).

Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Tule tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel. Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid
(nt: tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad).
Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel
tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Päästeteenistus paneb inimestele südamele, et lahtise tule tegemine väljaspool hooneid on samuti seotud riskidega, ning selle tagajärjel on inimesed kaotanud elu ning vara. Seetõttu palume inimestel jälgida, et ka nende naabrid peaksid kinni kulu põletamise keelust ning täidaksid lõkete tegemisel vajalikke tuleohutusnõudeid.

Infot vastavate nõuete kohta saab päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee <http://www.rescue.ee/> ja päästeala infotelefonilt 1524. Samuti palume jälgida ka kohalike omavalitsuste vastavasisulisi teateid.

Päästeteenistus ja keskkonnainspektsioon teevad regulaarselt kontrollreide. Kulu põletamise keelust üleastujaid võib oodata rahatrahv kuni 18 000 krooni füüsilisele isikule ning kuni 50 000 juriidilisele isikule. Kulupõlengu põhjustaja tasub ka tekitatud keskkonnakahju. Tuleohutusnõuete rikkumine lõkete tegemisel võib tuua kaasa kuni
12 000 krooni suuruse trahvi.

Möödunud aastal registreeriti ligi 2000 kulupõlengut, nendes hukkus üks inimene ning süttis 40 hoonet.

Sel aastal on registreeritud 141 väljakutset metsa ja maastiku põlengutele. Tuleoht Eesti looduses suureneb iga päevaga.

Tallinna linna heakorra eeskirja § 13 punkti 10 järgi ei või põletada jäätmeid ning aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed ning kulu.

Oksi ja immutamata puitu võib põletada selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad).

Tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Tuld võib teha väljaspool ehitist  tuule kiirusel kuni 1,5 m/sek. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Eelmised artiklid:

Tallinnas on prahi ja kulu põletamine keelatud (03.04.2008)

Linnulauluhommikud lähendavad lapsi loodusega (03.04.2008)

Kunda ilmaolud on tänasest nähtavad ka ilm.ee külastajatele (03.04.2008)

Lumesadu ajas Tallinna abitelefoni liinid punaseks (31.03.2008)

Linnadevahelisel linnuvõistlusel osales ligi poolsada inimest kümnest Eesti linnast (30.03.2008)

Pühapäeval toimub linnadevaheline linnuvõistlus (28.03.2008)

MUPO hoiatab jääpurikate ohu eest (28.03.2008)

Maanteeinfokeskus: Teedel püsib libeduse tekke oht (27.03.2008)

Pilte eilsest päevast (27.03.2008)

Tallinna ühistranspordipeatustest veetakse lund välja (27.03.2008)

EMHI:Tsüklon kaugeneb (27.03.2008)

Maanteeinfokeskus: Hoiatus (26.03.2008)

Tartu lumelinna ehitamist võib jälgida veebikaamerast (26.03.2008)

HOIATUS: Lumesadu ja tuisk jätkuvad (26.03.2008)

Tallinn palub kodanikel kannatust varuda (26.03.2008)

Tallinn ei kavatse eriolukorda välja kuulutada (26.03.2008)

Ootame pilte lumetormist! (26.03.2008)

TUISK JÄTKUB (26.03.2008)

lUMESADU JA TUISK JÄTKUVAD KA HOMME (25.03.2008)

Meteoroloogiapäev lõppes tormihoiatusega (25.03.2008)

Ilm saab märtsi näo (21.03.2008)

Nädalavahetusel toimub suur linnuvaatlus (20.03.2008)

Kevade saabumist tervitatakse traditsiooniliselt Musumäel (17.03.2008)

Talv oli rekordiliselt soe (12.03.2008)

Alates tänasest on kulu põletamine keelatud üle vabariigi (12.03.2008)

Ilm.ee keskkonnas on üle 25 000 ilmateemalise foto (03.03.2008)

Virumaa Teataja: Välgusähvatusi võib näha ka talvel (26.02.2008)

Maanteeinfokeskus: teedel on libeduse tekke oht (13.02.2008)

Tule ja jää pidu Kadrioru pargis (06.02.2008)

Tallinnas on mere veetaseme muutused prognoositavad (05.02.2008)

Tallinna kriisireguleerimismeeskond koguneb koolitusele (04.02.2008)

Kadriorus tehakse jääskulptuure (04.02.2008)

Viru Folgini on jäänud 186 päeva (04.02.2008)

Looduse Aasta Foto 2008 - tööde esitamise tähtaeg 10. veebruar (02.02.2008)

Maanteeinfokeskus: Sõiduolud halvenevad! (01.02.2008)

Valgusfestival silmitsi ilmastiku soojenemisega (30.01.2008)

Tõravere ilmajaam on maailma kiireim andmete edastaja (28.01.2008)

Merevesi on erakordselt soe (25.01.2008)

Libedusetõrjet tuleb teha ka kõnniteedel (24.01.2008)

EMHI: Nädalavahetusel oli tuule maksimaalne kiirus kuni 28 m/s (22.01.2008)


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam