•  
SAABUNUD LINNUD

  1.   6.03 Hiireviu Buteo buteo
  2. 13.03 Sõtkas Bucephala clangula
  3. 14.03 Künnivares Corvus frugilegus
  4. 17.03 Põldlõoke Alauda arvensis
  5. 18.03 Hallrästas Turdus pilaris
  6. 19.03 Kuldnokk Sturnus vulgaris
  7. 19.03 Kiivitaja Vanellus vanellus
  8. 20.03 Kalakajakas Larus canus
  9. 20.03 Sookurg Grus grus
10. 21.03 Metsvint Fringilla coelebs
11. 21.03 Rüüt Pluvialis apricaria
12. 21.03 Hallhaigur Ardea cinerea
13. 21.03 Sookiur Anthus pratensis
14. 21.03 Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus
15. 21.03 Välja-loorkull Circus cyaneus
16. 21.03 Kanepilind Carduelis cannabina
17. 21.03 Hõbekajakas Larus argentatus
18. 22.03 Nõmmelõoke Lullula arborea
19. 23.03 Hoburästas Turdus viscivorus
20. 23.03 Musträstas Turdus merula
21. 23.03 Metskurvits Scolopax rusticola
22. 27.03 Jääkoskel Mergus merganser
23. 27.03 Kühmnokk-luik Cygnus olor
24. 27.03 Valge-toonekurg Ciconia ciconia
25. 28.03 Hallhani Anser anser
26. 28.03 Laululuik Cygnus cygnus
27. 29.03 Rabahani Anser fabalis
28. 29.03 Kaelustuvi Columba palumbus
29. 29.03 Viupart Anas penelope
30. 29.03 Linavästrik Motacilla alba
31. 30.03 Suur-laukhani Anser albifrons
32. 31.03 Punarind Erithacus rubecula
33. 31.03 Tuttvart Aythya fuligula
34. 31.03 Naerukajakas Larus ridibundus
35. 31.03 Laulurästas Turdus philomelos
36. 31.03 Väikekoskel Mergus albellus
37.   1.04 Lauk Fulica atra
38.   4.04 Käblik Troglodytes troglodytes
39.   4.04 Vainurästas Turdus iliacus
40.   4.04 Must-lepalind Phoenicurus ochruros
41.   4.04 Metstilder Tringa ochropus
42.   5.04 Tikutaja Gallinago gallinago
43.   6.04 Piilpart Anas crecca
44.   7.04 Tuttpütt Podiceps cristatus
45. 10.04 Võsaraat Prunella modularis
46. 10.04 Kalakotkas Pandion haliaetus
47. 11.04 Kivitäks Oenanthe oenanthe
48. 11.04 Punapea-vart Aythya ferina
49. 13.04 Suurkoovitaja Numenius arquata
50. 17.04 Väike-lehelind Phylloscopus collybita
51. 18.04 Väiketüll Charadrius dubius
52. 18.04 Hüüp Botaurus stellaris
53. 18.04 Luitsnokk-part Anas clypeata
54. 20.04 Tait Gallinula chloropus
55. 21.04 Salu-lehelind Phylloscopus trochilus
56. 21.04 Vihitaja Actitis hypoleucos
57. 21.04 Mudatilder Tringa glareola
58. 21.04 Metskiur Anthus trivialis
59. 22.04 Väänkael Jynx torquilla
60. 22.04 Kägu Cuculus canorus
61. 22.04 Väike-konnakotkas Aquila pomarina
62. 24.04 Väike-põõsalind Sylvia curruca
63. 24.04 Suitsupääsuke Hirundo rustica
64. 25.04 Kadakatäks Saxicola rubetra
65. 25.04 Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca
66. 28.04 Räästapääsuke Delichon urbica
67. 28.04 Jõgitiir Sterna hirundo
68. 28.04 Rägapart Anas querquedula
69. 29.04 Lepalind Phoenicurus phoenicurus
70.   1.05 Tutkas Philomachus pugnax
71.   1.05 Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix
72.   2.05 Ööbik Luscinia luscinia
73.   4.05 Pruunselg-põõsalind Sylvia communis
74.   4.05 Karmiinleevike Carpodacus erythrinus
75.  5.05  Roo-ritsiklind Locustella luscinioides
76.  5.05. Kõrkja-roolind Acr. schoenobaenus
77.  6.05. Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla
78.  6.05 Punaselg-õgija Lanius collurio
79.  6.05 Rukkirääk Crex crex
80.  8.05 Täpikhuik Porzana porzana
81.  8.05 Soo-roolind Acrocephalus palustris
82.  8.05 Mustviires Chlidonias niger
83.  8.05 Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata
84.  8.05 Piiritaja Apus apus
85. 11.05 Aed-põõsalind Sylvia borin
86. 11.05 Võsa-ritsiklind Locustella naevia
87. 12.05 Kaldapääsuke Riparia riparia
88. 12.05 Käosulane Hippolais icterina
89. 15.05 Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis
90. 15.05 Peoleo Oriolus oriolus
91. 16.05 Rohe-lehelind Phylloscopus trochiloides
92. 16.05 Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus
93. 16.05 Väike-kärbsenäpp Ficedula parva
94. 19.05 Lõopistrik Falco subbuteo
95. 22.05 Turteltuvi Streptopelia turtur
96. 22.05 Herilaseviu Pernis apivorus
97. 23.05 Aed-roolind Acrocephalus dumetorum


Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam