•  

Ilm hetkel Laguja piirkonnas (16.06.2005 12:45)

Autor: Tarmo Tanilsoo


Kõik andmed

Andmed kogunud Tarmo Tanilsoo Tartumaal Laguja külas.

Märkused käesoleva näidu kohta:
Pilve sees olev arv protsentides - Pilvkatte hulk
Pilve kõrval näidatakse pilve tüüpide lühendeid, kui neid on vaadeldud. CB - Rünksajupilved; CI - Kiudpilved; CU - Rünkpilved; CS - kiudkihtpilved; TCU - Kõrguvad rünkpilved
Väärtuse ees olev küsimärk tähendab täpse väärtuse puudumist, NA aga info täielikku puudumist(see juhtub peamiselt täispimedal ajal, mil on kättesaadav ainult temperatuur või ligikaudne pilvisus(kuuvalgel))

Informatsioon andmete edastuse kohta:
Alates 31. juuli pärastlõunast edastatakse andmeid GPRS ühenduse vahendusel, mistõttu pole hetkeandmed kättesaadavad muul viisil kui graafilisel kujul ning Javascripti vahendusel.
Täispimedal ajal pole minust mitteolenevatel põhjustel kõik andmed kättesaadavad
Juhul, kui ligipääs internetile puudub, edastatakse andmed GPRS ühenduse vahendusel

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam