•  

Olukord jõgedel ja järvedel 19.aprilli seisuga (19.04.2011 14:57)

Autor: EMHI

Kas kõik see vesi voolab teest üle? Põltsamaa jõe luht, 15.04.2011
Foto: Eve Kõrts

Käesoleval aastal algas kevadine suurvesi üks nädal tavalisest hiljem - 01-02. aprillil. Tavaliselt jõuab veetase oma tipuni kahe nädala jooksul alates suurveeperioodi algusest, kuid käesoleval kevadel suurvee tipp jõudis Pärnu jõe ja Emajõe lisajõgedel juba ühe nädala jooksul peale algust 07-08. aprillil. Kasaril, Põhja-Eesti jõgede  vesikondades ning suurtel Lõuna-Eesti jõgedel - Võhandu, Piusa ja Mustjõel 2-5 päeva hiljem. Kõige hiljem esines suurveeperioodi tipp Võhandu jõel Kirumpää hüdromeetriajaamas – 17. aprillil, mis sõltus Vagula ja Tamula järvede paisutusest. Tihe jääminek jõgedel oli 07-08. aprillil. Praeguseks veetase veel tõuseb Emajõel ja Narva jõel. Suurveeperiood kestab tavaliselt kaks kuud ja lõppeb mai kuu lõpus.
 
Kohati lumi ei ole veel lõpuni sulanud: Põhja-Peipsi piirkonnas – Alajõel - lumepaksus on veel 3 cm. Üldine veevaru lumes oli käesoleval talvel kõige suurem Väike-Maarjas ja Jõhvis.
Tavaline kevadine veetõus ulatub võrreldes madalaima perioodiga 2-4 meetrini, aga Pärnu kesk- ja alamjooksul ning Navesti ja Halliste jõgedel isegi üle 5 meetri. Praegune suurveeperioodi veetõus oli kõige kõrgem Pärnu jõe vesikonnas (sh ka Soomaa jõed): Navesti, Halliste ja Pärnu jõe Oore piirkonnas ning Lõuna-Eesti jõgedel - Väike-Emajõel – tõus ületas 3 meetrit. Kõige kõrgeim veetõus oli Halliste jõel – Riisa hüdromeetriajaama piirkonnas – 381 cm. Kasari vesikonna jõgedel tõus jõudis 1.9 meetrini. Emajõe lisajõgedel veetase tõusis üle 1.5 meetri. Põhja-Eesti jõgedel veetõus ületas 1.5 meetri ainult Keila, Jägala ja Purtse jõgedel ning Vihterpalu jõel oli kõige suurem tõus – umbes 2 meetrit. Narva jõe veetase hakkas kerkima 05. aprillil intensiivsusega 4 cm/päevas.

Eelmine 2010 aasta (mis on põhimõtteliselt sarnane käesoleva aasta kevadise suurveega) oli tervikuna pikaajalisest keskmisest 10% veerikkam ning iseloomustub kõrge suurvee tipuga: Kääpa, Kunda, Põltsamaa, Pärnu (Türi-Alliku piirkonnas) ning Lugusel olid määratud ajaloolised suurveeperioodi tipud. Eelmisel aastal suurvee tipud ületati Alajõel, Võhandu (Räpina), Ahja, Piigaste, Pärnu (Tahkuse), Mustajõel, Piusa, Tarvastu, Tänassilma, Audru ja Reiu jõgedel. Tänavu on aprillis Eesti jõgedel kõrge veetase, kuid ei ole veel küündinud pikaajalise kevadise suurveeperioodi maksimaalsele tasemele. Emajõel, Narva jõel, Peipsil ja Võrtsjärvel suurvee tipp on ees.

Kogu mõõtmisperioodi ajaloost (periood 1867-2009) on valitud aasta, mille veetaseme käik on sarnane 2011.a. käesoleva perioodiga. Emajõe Tartu piirkonna jaoks sellise aastana võib määrata 1951.a. Kevadine suurvesi algas 1951.a. 04.aprillil, kestis 63 päeva ja suurveeperioodi tipp oli 19.-20. aprillil, veetase ulatus 331 cm (või 32.92 mBS). Eelmise aasta suurveetipp oli sarnane, kuid esines 16. aprillil.
Käesoleva aasta 19. aprillil kell 11:00 Emajõgi veetase Tartu hüdromeetriajaamas võrdus 312 cm.
 
Narva jõe Vasknarva (periood 1903-2010) piirkonna jaoks selline aasta on 1926, kuid veetaseme käigu järgi on ta sarnane 2010 aastaga. Pikaajalises reas kevadise suurvee poolest veerikkaim 1924. aasta on 0.7% tõenäosusega ja nimetatud aasta kõrgeim veeseis esines 12.-15. mail ja võrdus 253 cm (31.53 mBS). 1926.a, teine kevadise suurvee poolest kõrgeim aasta Vasknarva andmete järgi, on 1.9% tõenäosusega ja selle aasta kõrgeim veeseis oli 17. mail ja võrdus 228 cm (31.28 mBS). Eelmisel aastal suurveeperioodi tipp esines 24.mail ja võrdus 187 cm (30.87 mBS).

19. aprillil kell 11:00 Narva jõgi veetase Vasknarva hüdromeetriajaamas võrdus 137 cm.
Veetõus järvedel algas 6-7. aprillil ja iga päevaga võttis hoogu juurde. Siiamaani suurem tõus oli 10.- 12. kuupäevadel, mil järved kerkisid päevas 5-6 cm Peipsil ja 8-11 cm Võrtsjärvel. Praeguseks on tõus aeglustanud ja moodustab vastavalt 4 cm ja 3 cm. Selle aja jooksul järvedesse lisandus vesi lume sulamisest ja jõgedel toimunud jääminekust. Peipsi järve tõus alates 6. aprillist võrdub 47 cm ja Võrtsjärve – 74 cm. Nüüd on aeg järvedel endil vabaneda jääst. Kuigi jääkate veel säilib, on mitmel pool tekkimas kevadised jäänähtused: jää tumenemine, kallasribad jne. ning jääle minek on alates 14. aprillist keelatud. Suurte jõgede suudmetes ja Lämmijärves on lahtised alad, Mehikoorma piirkonnas on jäänud ainult kallasjää. Kui võtta arvesse et tänavu kevad on nädala aega hilinenud, (pikaajalised keskmised jääst vabanemise kuupäevad on 27. aprill Peipsil Mustvee piirkonnas ja 24.aprill Võrtsjärvel Rannu-Jõesuu piirkonnas), võib oletada, et need tähtajad samuti venivad. Muidugi, nüüd on väga olulised ilmatingimused: õhutemperatuur ja tuul, mille mõjul Peipsil on iseloomulikud jäätriivid ühest kaldast teisele. 2010.a jääst vabanemine toimus 18 .ja 21. aprillil vastavalt.

Jääminekuga algab järvedel intensiivne veetõus, mille tipp esineb peamiselt mai teises dekaadis. Võrreldes käesoleva aasta veetaseme käigu teiste aastatega pikaajalises reas, võib leida sarnasust 1999. aastaga ja ka eelmise aastaga. Nii, praegune veeseis Võrtsjärvel 172 cm on ainult 12 cm madalam sama kuupäeva veetasemega 2010. aastal, aga suurvee tipp 18. aprillil võrdus 187 cm. Kõige kõrgeim pikaajalises reas oli 1926.a. 5 mail ja võrdus 217 cm. Peipsi järvel jääb tänase päeva seisuga puudu umbes 40-45 cm eelmise aasta veetasemest samal kuupäeval.

 

Vaata lisaks>>>

Eelmised artiklid:

Konnade kevadränne on algamas, ettevaatust teedel! (16.04.2011) Foto: Marika Äkke Keskkonnaamet kutsub autojuhte ettevaatlikult liiklema ja konnarohketel teelõikudel kiirust vähendama, sest kahepaiksete kevadränne on Lõuna-Eestis juba alanud ja soodsate ilmade jätkumisel jõuab ka Põhja-Eestisse.

Lõket tehes pea kinni ohutusnõuetest, kulu põletamine on keelatud (15.04.2011) Päästeamet tuletab meelde, et lõket tehes tuleb kinni pidada ohutusnõuetest ja kohalike omavalitsuse heakorraeeskirjadest. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud.

Aprill tänavu ja mullu. Fotod (14.04.2011) Jälle mul ajalehed ei käi. Aprill 2011Foto: Urmas Pahkla Nii nagu mullu, oli ka tänavu lumerohke talv, kuid kevade tulek on sel aastal hilisemaks jäänud. Hea on võrrelda möödunudaastast aprilli tänavusega aprillis tehtud fotode järgi.

Tallinnas on lõkke tegemine keelatud (13.04.2011) Foto: Avo Soidla Saabunud on kevadine lõkketegemisaeg ning seoses sellega palub Tallinn linna elanikel meeles pidada, et avalikus kohas on lõkke tegemine keelatud.

Jääminek Kuivastus. Fotod (09.04.2011) Jääminek Kuivastus 08.04.2011. Fotod: Leili Valdmets.  

Lisandub üleujutuste tõttu suletud teid (09.04.2011) TeetruupKas peab vastu vägevale veevoolule? 7.04.2011Foto: Eve Kõrts

Kevadtormiga kaasnesid saartel üle 28 m/s puhuvad tuuled (08.04.2011) Tänavune esimene kevadtorm räsis enam Lääne-Eesti rannikut ja saari. Maksimaalseks tuule kiiruseks mõõdeti Vilsandi ilmajaamas 28,3 m/s.

Tuleb kõrgveeline kevadperiood, suurvee tippu on oodata 15-16 aprillil (08.04.2011) 07.04.2011 MulgimaalFoto: Ülle Mürksepp Olukord jõgedel ja järvedel 07. aprilli seisuga. Käesoleval aastal algas kevadine suurvesi üks nädal tavalisest hiljem - 01-02. aprillil. Tavaliselt jõuab veetase oma tipuni kahe nädala jooksul alates suurveeperioodi algusest – mis annab põhjust oletada, et käesoleval kevadel see toimub 15-16. aprillil. Suurveeperiood tavaliselt kestab umbes kaks kuud ja lõpeb maikuu lõpus.

Mitmed teed on suletud üleujutuste tõttu (07.04.2011)

Kinnistuomanikel soovitatakse üle vaadata hoonete katusekatete seisukord (07.04.2011)

Päästeamet hoiatab saabuva tormi eest (07.04.2011) Foto: Leili Valdmets Päästeamet hoiatab, täna pärastlõunast läheb Lääne-Eestis ja saartel ilm tormile

Soomaa viienda aastaaja kaamera leiab ka ilm.ee kaardilt (07.04.2011) Soomaal on  alanud viies aastaaeg, otsepildis näeb seal toimuvat läbi veebikaamera, mille lingi leiab nüüdsest ka ilm.ee kaardilt.

Osale Overalli loodusviktoriinil! (07.04.2011) Aprill on loodusfotokuu ning juba 24. aprillil jagatakse Looduse Aasta Foto raames välja auhinnad parimatele loodusfotograafidele. Enne Looduse Aasta Fotot on aga kõigil loodushuvilistel võimalik testida oma teadmisi Overalli loodusviktoriinil. Juba kuuendat korda on Tiit Hundi abiga kokku pandud hulk piltküsimusi Eesti taime-, linnu ja loomariigist ning põnevust lisavad audio- ja videoküsimus.

Kõrvalmaanteedel häirib liiklust sulavesi (07.04.2011) Foto: Leili Valdmets Varahommikul enne kella kuut  olid suuremate riigimaanteede katted enamuses vihmamärjad või kohati niisked. Häiritud on liiklemine aga sulavee tõttu mitmetel kõrvalmaanteedel. Ilm oli pilves ja sombune. Piirkonniti sadas vähest vihma ning nähtavus oli udu tõttu piiratud. Teepinna temperatuurid jäid vahemikku  0 kraadist kuni +3 kraadini.

Merel läheb tormiseks! (06.04.2011) Neljapäev, 7.aprill, võib   kujuneda aprillitormi päevaks. Kui vanu andmeid lehitseda, siis leiab viimase 30 aasta seast 1981.a 14.aprilli loodetormi, mil Sõrves küündisid tuuleiilid 30 m/s ja Vilsandil 28 m/s. Järgnevatel aastatel on tuuleiilid aprillis aeg-ajalt ikka veidi üle 20 m/s küündinud, kuid mitte igal aastal.

Mitmed teed on sulaveest tingitud üleujutuste tõttu suletud (06.04.2011)

Soomaa suurvesi sai uue erilehe (06.04.2011)

Kevad pääses paisu tagant valla (06.04.2011) Ootamatu kohtumineFoto: Rambo Kui veel nädal tagasi sadas värsket lund ja valitses täielik jõuluilm, siis tänaseks on kevad ennast väga jõuliselt kehtestanud.

Kinnisjää lagunemine ja jääst vabanemise prognoos Eesti rannikuvetes (05.04.2011) 5.04.2011 jääkaartAllikas: NASA Vastavalt EMHI pikaajalisele prognoosile on aprillikuu õhutemperatuur normi piires või kõrgem. Ülekaalus on lääne- ja edelatuuled, kuu lõpus on ülekaalus lõunakaarte tuuled.

Üleujutuste ootel: ootame pilte! (05.04.2011) Veebikaamera Soomaal

Ettevaatust! Massiliselt saabuvad rändlinnud kogunevad teede äärde (05.04.2011) Viljandi maakonnas Halliste vallas Metsamõisa ja Lobina bussipeatuse vahel teeäärsel põllulFoto: korvimeisterViimastel päevadel saabunud soojad ilmad on jõudsalt lund sulatanud ja toonud kohale suurel hulgal rändlinde. Lume sulamine on silmatorkavalt kiire olnud just eeskätt maanteepervedes ja nende vahetus läheduses, seega kogunevad ka linnuparved enamasti just sinna toitu otsima. Seega tasuks autojuhtidel teedel linde märgates olla tähelepanelik.

Kevad on käes! (04.04.2011) Foto: Peeter Teedla Eestisse on praegu jõudnud Euroopa edelaservast soojem õhumass. Venemaalt ulatuva kõrgrõhkkonna servas tõusis eile päeval õhutemperatuur +4..+10 °C-ni, lõuna- ja idaosas ka üle selle ning Võrus ja Valgas registreeriti selle aasta kõige kõrgemaks näiduks +12,4 °C. 

Ettevaatust – ilm nagu Alpides! (01.04.2011) Eesti kodanikel ei ole vaja kalli raha eest Alpidesse sõita – siin on kõik olemas: särav päike ja sätendav lumi. Isegi naha saab pruuniks sama riskiteguriga. Ja peab silmi kaitsma pimestava kiirguse eest. Nii nagu kõrgmägedes, nii on ka meie kohal selge ilma korral ultraviolettkiirgust palju. Siinkandis, tänavusel hilistalvel, on see küll tingitud juba kõrgelt käivast päikesest, puhtast atmosfäärist, värskest lumest ning hõredast osoonikihist stratosfääris.

Lehmade dieet võib päästa globaalse soojenemise käest (01.04.2011) Foto: Leili Valdmets Muutused põllumajandusloomade toidumenüüs aitavad vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist, selgus Ühendkuningriikides läbi viidud uuringu tulemusena.

Kuusekäära Indreku ilmaennustus. Video (31.03.2011) Veebikaamera Soomaal Millal algab Soomaa "viies aastaaeg?" Sellist aega, et aprilli alguseks vett üldse ei ole, Kuusekäära Indrek ei mäleta. Märtsikuu alguses ennustas ta üleujutuste alguseks märtsi lõppu, märtsi keskpaiku arvas, et üleujutus jääb mullusest väiksemaks. Täna pakub Kuusekäära Indrek, et jää hakkab siiski mõne päeva pärast sulama.

Aprilli esimesed päevad fotodel aastatel 2005-2010 (31.03.2011) 2. aprill 2005roosad pilvedFoto: liiska Homme algab aprillikuu. Milline on olnud ilm viimastel aastatel aprilli esimestel päevadel? Ilm.ee galeriides on ilmapilte alates 2005. aastast:

Ettevaatust päikesekiirgusega! (30.03.2011) Osooniauk Põhja-Euroopa kohalAllikas: TEMIS Päikesekiirguse intensiivistumine ja osooniauk Soome kohal on viimastel päevadel suurendanud just Põhja-Euroopa elanike valvsust.

Mitmel pool on pinnatuisku ja libedust (30.03.2011) Kaader Maanteeameti Padaoru kaamerast Järva, Jõgeva, Tartu ja Ida-Viru maakonnas puhub tugev tuul ja lagedatel on mitmel pool pinnatuisku. Nähtavus on tuisualadel piiratud ning teekatted lumised ja libedad.

Ida Siberis ja Jakuutias on erakordselt soe (28.03.2011) Veebikaamera Jakutskis Ida-Siberis ja Jakuutias ületavad ööpäeva keskmised temperatuurid pikaajalisi keskmisi 12-16 ja Taimõris lausa 20 kraadi. Uusi soojarekordeid tuleb kui küllusesarvest, kirjutab Meteonovosti.ru.

Teeolud on talviselt rasked (28.03.2011) Kaader Maanteeameti Tootsi teekaamerast Saartelt alguse saanud lumesadu on jõudnud mandrile ning on tasapisi laienenud ida suunas. Varahommikul olid suurematel riigimaanteedel sõidujäljed, piirkonniti rajad küll mitmel pool lumevabad, kuid kohati jäised ja libedad. Teedel on pinnatuisku ja tuisuvaale, samuti kinnisõidetud lumega libedaid ja lumiseid maanteelõike. Kõrvalmaanteed on libedad ja pinnatuisu tõttu raskemini läbitavad. Häiritud on nähtavus teedel lendleva lume ja eessõitvate autorataste alt ülespaiskuva lumetolmu tõttu.

UV-kiirgus on erakordselt tugev (26.03.2011) Osoonikihi prognoos 27. märtsiksAllikas: Soome ilmateenistus FMI Täna, 26. märtsil kell 14.30 tõusis UV-indeks Tõraveres 4,3-ni, mis on märtsikuu kohta erakordselt kõrge - tavaliselt on sellist UV-indeksit oodata alles maikuus.

Öösel vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale (26.03.2011) Kellakeeramise aegFoto: Peep Loorits Pühapäeval, 27. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi, teatab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Sangastes oli äike (25.03.2011)

Talgupäev "Teeme ära" tuleb taas! (24.03.2011) Mis on talgupäev? Kodanikualgatuse Teeme Ära 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009. aasta mõttetalgute järel jõuti 2010. aastal üle-eestilise talgupäeva formaadini. Talgupäeva peamiseks tunnuseks on see, et iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks teisi inimesi kaasa kutsuda. 2010. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1130 talgut, millel osales 31 299 inimest (2,27% Eesti elanikest).

Täna on Maailma meteoroloogiapäev. Pilte konverentsilt "Kliima ja vesi" (23.03.2011) Konverentsi avasõnad ütlesid EMHI peadirektor Jaan Saar ja Eesti Veeühingu esimees Arvo Järvet Täna, 23. märtsil tähistavad Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja selle 189 liikmesriiki maailma meteoroloogiapäeva ning eile, 22. märtsil oli Maailma veepäev. Nende päevade tähistamiseks toimus täna  konverents "Kliima ja vesi", mille korraldasid  Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut koos Eesti Veeühinguga.

Täna, neli aastat tagasi oli sooja üle 18 kraadi (22.03.2011) Tulemas on kirju suvi! kevadsoojus äratas liblikad!23.03.2007Foto: Annika Anton Täna on meil ilus ja soe kevadilm, kuid neli aastat tagasi, 22. märtsil 2007, registreeriti   Valgas ja Tõraveres maksimaalseks õhutemperatuuriks lausa 18,4°C.

Keri saarele saabus Soomest rebane. Pildid (21.03.2011) Kevade esimesel päeval sai Keri saare veebikaamerast näha rebast. Kaamerapildid salvestanud Peep Rada sõnul tuli loom koos põhja poolt, Soomest saabunud jääga - kevadel on selline loomade liikumisviis tavaline.

Meteoroloogiapäev keskendub kliimainfo-alase teenuse paremale osutamisele (21.03.2011) Jüri Kameniku stendiettekanne meteoroloogiapäevaks:  "Pilvekütid jäädvustasid 2010. aasta värvikad ilmasündmused" Keskkonnaministeeriumi teatel tähistavad kolmapäeval, 23. märtsil Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja selle 189 liikmesriiki, sealhulgas Eesti, ülemaailmset meteoroloogiapäeva.

Paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu eest (17.03.2011) Koos kevadega kaasneva suurveega tuletab Keskkonnaamet paisu omanikele või paisu valdajatele meelde, et suurvesi tuleb paisust ohutult läbi lasta. Sellest tulenevalt tuleb paisudel toimuva osas olla valvas ning tegutseda vastavalt tekkinud olukorrale.

Kuusekäära Indrek ennustab Soomaale mullusest väiksemat üleujutust. Video (16.03.2011)  Vesi tuleb, aga mitte nii suur kui mullu - Indreku ilmaennustus 15 märtsil 2011.


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam