•  

Ain Kallis: Veel windchillist (31.01.2006 13:54)

Ain Kallis

Uut ilmateavet EMHIlt

Nii kui ähvardatakse uue külmalainega, ärkab inimestes huvi ilma vastu.
EMHI koduleheküljel on jälle leida midagi uut, mis peaks aitama üle elada külmataadi sepitsusi või vähemalt teda saada, mis teid ohustab edaspidi.
Nimelt võib seal, kus on juttu meteojaamade ilmavaatluste tunniandmeist (http://www.emhi.ee?ide=21), leida nüüd ka andmeid tuule poolt inimestele tekitatud külmatunde kohta. Toda tunnet kutsutakse mujal maailmas windchill’iks. Professor Heino Tooming soovitas omal ajal nimetada seda näitajat tajutava temperatuuri indeksiks ehk lihtsalt tajutavaks temperatuuriks.
Tajutavaks külmaks ei ole tõesti mõistlik toda näitajat nimetada, sest suvine tuul võib põhjustada lõdisemise asemel hoopis mõnutunnet!
Niisiis, kui leiate ilmavaatluste rubriigist tunniandmete tabeli, siis “Tajutava temperatuuri? tulbast saate näiva, õigemini tuntava temperatuuriaistingu, mis tekib meil momendil puhuva tuule ja õhutemperatuuri (mis on mõõdetud muidugi varjus) puhul.
Üks näide. Tartu-Tõravere ilmajaamas mõõdeti 31. jaanuaril kell 9 Greenwichi (paluks lugeda: grinidži, mitte griinvitši!) ajas, mis on Eesti ajast talvel 2 tundi taga, õhutemperatuuriks –4,7°, loodetuule keskmiseks kiiruseks (10 minuti keskmine) oli 1,5 m/s, puhanguti aga 3,3 m/s. Tabelist leiame, et inimeste näonahal võis olla säärane tunne, kui valitseks 9-kraadine külm. (Pakasele reserveeriks ikka 20-st miinusest kangemad kraadid!).
Samast tabelist leiab ka muud huvitavat, mida mõõdeti Tõraveres kell 11 ajal, nagu seda, et sademed puudusid (sealt võib teada saada sademete intensiivsust, hulka, liiki jne). Kuigi “tavainimesele? tundus, et taevas oli selge, nähtus pilvisuse andmeist, et peaaegu kogu taevas oli täispilves! Tegemist oli õhukeste kiudpilvedega, millest päike läbi paistis. Nähtavus oli väga hea - 31 km.
Selles tabelis esitatakse, muide,  iga tunni toorandmed. Igapidi kontrollituna lähevad nad hiljem  kliimatabeleisse. Toorandmeist võib muidugi leida kõiksugu põnevat: näiteks paar kuud tagasi mõõtis üks Norra automaatjaam õhusoojaks +46,7 kraadi! See arv rippus üleval õige mitu tundi, enne kui muutus –4,7 kraadiks.
Lõpuks ka tabel tajutava temperatuuri leidmiseks.


Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam