•  

EL Keskkonnanõukogu püüab peatada metsade hävimist (08.12.2008 12:05)

Foto: ilm.ee

4. detsembril toimus Euroopa Liidu Keskkonnanõukogu istung, kus võeti vastu mitmed keskkonna säästmiseks olulised järeldused, teatab Keskkonnaministeerium.

Kliima ja taastuvenergia paketi osas andis EL eesistuja-riik Prantsusmaa ülevaate tehtud edusammudest ning liikmesriigid esitasid veel kord oma seisukohad, jättes võimaliku lõpliku kokkuleppe saavutamise ja sõlmimise peaministritele 11.-12.detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul.

Tuleviku kliimamuutuste vastase võitluse üheks meetmeks on ulatusliku metsade hävimise peatamine, mille kohta võttis keskkonnanõukogu vastu oma järeldused. Nõukogu tõdes, et metsade maharaiumine ja maakasutusviisi muutmine (raadamine) annab 20 protsenti globaalsest süsinikdioksiidi emissioonist ning toetas eesmärke peatada metsakatte hävimine 2030. aastaks ja vähendada troopilise metsa raadamist vähemalt
50 protsendi ulatuses aastaks 2020 võrreldes 2008. aasta tasemega.

Samuti võttis nõukogu vastu järeldused geneetiliselt muundatud organismide (GMO) edasise poliitika kohta, leides, et tuleb tõhustada GMOde kohta tehtavat keskkonna hindamist, kaasata rohkem eksperte ja rahastada rohkem sõltumatuid uuringuid GMOde mõjude kohta.

Nõukogu leppis kokku, et 2009. aasta veebruaril toimuval ÜRO keskkonnaprogrammi 25. istungjärgul toetab EL uue elavhõbeda konventsiooni väljatöötamist, mille abil saaks vähendada elavhõbeda sattumist keskkonda.

Nõukogu arutas ja toetas säästva tarbimise ja tootmise ja säästva tööstuspoliitika tegevuskava, millega soovitakse muuta tarbimine ja tootmine säästlikumaks ning tõsta Euroopa tööstuse konkurentsivõimet läbi ökoinnovatsiooni.

Eelmised artiklid:

Poolas arutavad riigid ülemaailmseid kliimamuutuste küsimusi (28.11.2008)

Metsad aitavad võidelda kliimamuutustega (03.11.2008)

Kliima soojenemise küsimuses on kaks vastandlikku leeri (21.10.2008)

Keskkonnanõukogu arutab taas kliimamuutustega seonduvaid küsimusi (20.10.2008)

Fondihalduritele tuleb appi ilmateenistus (15.10.2008)

Kliimasoojenemine teeb sügised vähem värvikirevaks (13.10.2008)

2008. aasta esimeses pooles on looduskatastroofides hukkunud üle 230 000 inimese (08.10.2008)

Osooniauk on käesoleval aastal suurem kui möödunud aastal (17.09.2008)

Uus päikese aktiivsuse tsükkel võib viia sotsiaalsete vapustusteni (03.09.2008)

Vihmasajud võivad mõjutada joogivee kvaliteeti (03.09.2008)

Globaalselt oli juuli tavapärasest soojem (19.08.2008)

Keskkonnanõukogu jätkab kliima-ja energiapaketi arutelu (02.07.2008)

18. juuni on polaaralade maapinna ja eluslooduse päev (17.06.2008)

Kevad oli terves maailmas keskmisest soojem (16.06.2008)

Keskkonnanõukogu käsitleb kliimat, energiat, ja GMO-sid (04.06.2008)

Kliimamuutus mõjutab Läänemere ökoloogiat (28.05.2008)

Kliimamuutus toob paduvihmad (27.05.2008)

Noortel kliimahuvilistel on võimalik liituda "Kliima advokaatide" projektiga (15.05.2008)

Märts oli rekordiliselt soe terves maailmas (18.04.2008)

Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne tunnistati nõuetele vastavaks (17.04.2008)

Suri kaoseteooria ja liblikaefekti "isa" Edward Lorenz (17.04.2008)

Kliimamuutus võib tuua malaaria Suurbritanniasse (03.04.2008)

Äärmuslikud temperatuurid näitavad kasvutendentsi (01.04.2008)

NOOA: 2007.aasta oli maismaa kohal rekordiliselt soe (16.01.2008)

EL uuendab ja ühtlustab metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutusmeetodit (19.12.2007)

Viimased 10 aastat olid ilmavaatluse ajaloo kõige soojemad (14.12.2007)

Kliimamuutustega võitleb kõige paremini Rootsi (07.12.2007)

Keskkonnaminister osaleb uue kliimakokkuleppe ettevalmistamisel (07.12.2007)

Maa troopiline vöönd laieneb (04.12.2007)

WMO: süsinikdioksiidi kogused atmosfääris on rekordiliselt kõrged (29.11.2007)

Loodusõnnetuste arv maailmas on suurenenud neljakordseks (27.11.2007)

Rohelised kutsuvad mõtlema öko-Eestist (26.11.2007)

Kliimaraport näitab kliimasoojenemise vältimatust (23.11.2007)

Üleujutuste direktiiv kohustab riske hindama ja ennetama (20.11.2007)

Mis on tsüklon? (06.11.2007)

Üleujutused terves maailmas põhjustavad probleeme (05.11.2007)

Antarktika kohal asuv osooniauk jäi väiksemaks (22.10.2007)

Avalikkustati uus kliimarekordite kokkuvõte (12.10.2007)

September oli tervel põhjapoolkeral keskmisest soojem (11.10.2007)

Ametisse asus kliimaäärmuste ettekandja (08.10.2007)


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam