•  

Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne tunnistati nõuetele vastavaks (17.04.2008 00:00)

Eesti saavutas valmisoleku Kyoto kohustusperioodiks 2008-2012, teatab Keskkonnaministeerium.

Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne tunnistati nõuetele vastavaks ja ÜRO eksperdid peavad Eesti valmisolekut Kyoto protokolli perioodi kohustuste täitmisel heaks.

"Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne hinnati ÜRO ekspertkomisjoni poolt heaks, mis võimaldab meil 2008.-2012. aastal teiste Kyoto protokolliga liitunud riikidega kasvuhoonegaaside heitkogustega kaubelda,“ märkis Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov. „Samuti saame hakata teostama ühisrakendusprojekte, mille näol on tegemist projektipõhise mehhanismiga kliimamuutuste leevendamiseks,“ lisas ta.

Ühisrakendusprojektil on reeglina kaks osapoolt - investeerijariik ja vastuvõtjariik. Investeerijariik korraldab projekti finantseerimist ja seiret ning omandab vastutasuks partnerilt õiguse teatud osale projekti teostamise tulemusena välditud kasvuhoonegaaside heitkogusest.
Sellisteks ühisprojektideks võivad olla näiteks tuulepargi rajamine või hüdroelektrijaama ehitamine.

Eesti on juba välja töötanud spetsiaalse süsteemi ühisrakendusprojektide elluviimiseks ning lõpliku heakskiiduga projekte on hetkel 7, neist suurimad on Pakri, Esivere ja Virtsu II ning Viru-Nigula tuuleparkide arendused, Paide bioenergia, Tamsalu ja Kadrina soojavarustuse projektid. Need seitse ühisrakendusprojekti peaksid Eestil kuni 2012. aastani aitama vähendada kokku ligi 1,4 miljonit tonni kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Praegu töötab Eesti välja eeldusi Kyoto protokolli raames riikidevahelise heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamiseks. Heitkogustega kauplemine ei anna reaalset vähenemist, kuid võimaldab riikidel oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust täita teistelt riikidelt ostetava kvoodiga.

Eelmisel aastal esitas Keskkonnaministeerium Eesti riigi esindajana ÜRO ekspertidele kontrollimiseks aruande, kus olid kajastatud nii kasvuhoonegaaside aastaste heitkoguste inventuuriandmeid ning kokkuarvestamise süsteemi kirjeldus, riigi lubatud koguste arvutamine kui ka vastava lubatud heitkoguste ühikutega kauplemise registri kirjeldus. Lisaks eelpool kirjeldatule sisaldas Eesti aruanne ka metsanduse ning maakasutusega seotud küsimuste käsitlemist Kyoto protokolli raames.

Aruande pidid esitama kõik ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli osalised, sest koos 2006. aasta kasvuhoonegaaside inventuuri ülevaatamisega kontrolliti nende andmete täpsuse põhjal riikide valmisolekut Kyoto kohustuste perioodiks 2008-2012.

Kuigi enamus Kyoto protokolli liikmesriike on oma kohustustega edukalt toime tulnud, on mõnedel riikidel nagu Kreekal ja Kanadal veel aruande heakskiitmisega probleeme.

Eesti eelaruanne ning muud asjakohased materjalid on kättesaadavad ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadi kodulehel >>>
.

Eelmised artiklid:

Kliimamuutus võib tuua malaaria Suurbritanniasse (03.04.2008)

Äärmuslikud temperatuurid näitavad kasvutendentsi (01.04.2008)

NOOA: 2007.aasta oli maismaa kohal rekordiliselt soe (16.01.2008)

EL uuendab ja ühtlustab metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutusmeetodit (19.12.2007)

Viimased 10 aastat olid ilmavaatluse ajaloo kõige soojemad (14.12.2007)

Kliimamuutustega võitleb kõige paremini Rootsi (07.12.2007)

Keskkonnaminister osaleb uue kliimakokkuleppe ettevalmistamisel (07.12.2007)

Maa troopiline vöönd laieneb (04.12.2007)

WMO: süsinikdioksiidi kogused atmosfääris on rekordiliselt kõrged (29.11.2007)

Loodusõnnetuste arv maailmas on suurenenud neljakordseks (27.11.2007)

Rohelised kutsuvad mõtlema öko-Eestist (26.11.2007)

Kliimaraport näitab kliimasoojenemise vältimatust (23.11.2007)

Üleujutuste direktiiv kohustab riske hindama ja ennetama (20.11.2007)

Mis on tsüklon? (06.11.2007)

Üleujutused terves maailmas põhjustavad probleeme (05.11.2007)

Antarktika kohal asuv osooniauk jäi väiksemaks (22.10.2007)

Avalikkustati uus kliimarekordite kokkuvõte (12.10.2007)

September oli tervel põhjapoolkeral keskmisest soojem (11.10.2007)

Ametisse asus kliimaäärmuste ettekandja (08.10.2007)

Balti riigid arutavad Tallinnas kliimamuutusi ja energiaprobleeme (04.10.2007)

Osooniauk tõmbus kokku (04.10.2007)

Suurbritannia ilmateenistus ennustab sooja talve (28.09.2007)

Puhkepäevade halva ilma sündroom ei tööta kõikjal (28.08.2007)

Järgmised 10 aastat tulevad soojad (10.08.2007)

Käesolev aasta on toonud ekstreemset ilma terves maailmas (08.08.2007)

2007. aasta keskmine temperatuur on lähenemas soojarekordile (18.07.2007)

Välk tabab rohkem mehi kui naisi. (12.07.2007)

Ämblikud uurivad ilma (19.04.2007)

Täna on rahvusvaheline meteoroloogiapäev (23.03.2007)

1. märtsil algas rahvusvaheline polaaraasta (22.03.2007)

Täna on ülemaailmne veepäev (22.03.2007)

Kevad on varajane tervel põhjapoolkeral (21.03.2007)

Lõppev talv oli rekordiliselt soe terves maailmas (16.03.2007)

Polaaraasta raames käivitub viimase 50 aasta suurim uuringute programm (14.03.2007)

Läänemeri soojeneb keskmisest kiiremini (08.03.2007)

Jaanuar oli rekordiliselt soe terves maailmas (16.02.2007)

Sir Richard Branson pakub 25 miljonit dollarit Maa päästmise eest (09.02.2007)

Kliimasoojenemine on märgatav tormituulte sagenemises (06.02.2007)

Euroopa orkaanid puiduhindu ei mõjuta (31.01.2007)

Euroopat ähvardavad troopilised haigused (12.01.2007) Seoses kliimasoojenemisega ähvardab Euroopat siin seni tundmatute troopiliste haiguste oht. Lõuna-Saksamaal on käesoleval talvel leitud juba malaariakärbseid ja endisel Ida-Saksamaal, Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaal on esinenud troopilise bakteri „Vibrio vulnificus? tekitatud eluohtlikke nakkusjuhtumeid. Bakterid põhjustavad troopilistes maades igal aastal sadade inimeste rasket nakatumist, mille tagajärjel võib tekkida raske veremürgitus. Läänemere liigse soojenemise tõttu 2006. aasta suvel tekkis nimetatud bakteritel ülisoodne pinnas paljunemiseks.


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam