•  

Keskkonnanõukogu jätkab kliima-ja energiapaketi arutelu (02.07.2008 00:00)

3.-4. juulil osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Prantsusmaal Pariisis toimuval keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus jätkub poliitiline arutelu kliima-ja energiapaketi osas, teatab Keskkonnaministeerium.
Lisaks tehakse ettevalmistusi detsembri algul Poolas toimuvaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli osaliste konverentsiks.

Kokkusaamisel on Euroopa Liidu liikmesriikidel veel kord võimalus rääkida oma esilekerkinud probleemidest ja arutada lahtisi küsimusi. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda paketi osas kokkuleppele
enne 2008. aasta lõppu.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi võtab kohtumisel sõna Eesti Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud energia-ja kliimapaketti puudutavate seisukohtade osas. Keskkonnaminister rõhutab, et koos kliimasoojenemise probleemidega ei tohi jätta kõrvale ka energiajulgeoleku küsimusi. „See on ühine probleem kõigile kolmele Balti riigile, kes tegelikult on ju Euroopa elektrituruga seotud ainult läbi Eestit-Soomet ühendava kaabli,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Seega soovib Eesti elektriimportööride kaasamist heitkogustega kauplemise süsteemi, mis tagaks võrdsed võimalused meie elektritootjatele võrreldes kolmandate riikide elektritootjatega,“ lisas ta.

Keskkonnaministrite kohtumine läheb sujuvalt üle energeetika valdkonna ministrite kohtumiseks, mida ühendab ühine arutelu kliima-ja energiapaketi küsimustes.

Ühtlasi tehakse keskkonnanõukogu mitteametlikul kohtumisel ettevalmistusi aasta lõpus Poolas Poznanis toimuvaks konverentsiks, kus on plaanis võtta vastu järgmise aasta detailne tööprogramm. See programm peab Kopenhaagenis 2009. aastal toimuval osaliste konverentsil võimaldama osapooltel vastu võtta uus rahvusvaheline kokkulepe kliimamuutustega võitlemiseks.

Eelmised artiklid:

18. juuni on polaaralade maapinna ja eluslooduse päev (17.06.2008)

Kevad oli terves maailmas keskmisest soojem (16.06.2008)

Keskkonnanõukogu käsitleb kliimat, energiat, ja GMO-sid (04.06.2008)

Kliimamuutus mõjutab Läänemere ökoloogiat (28.05.2008)

Kliimamuutus toob paduvihmad (27.05.2008)

Noortel kliimahuvilistel on võimalik liituda "Kliima advokaatide" projektiga (15.05.2008)

Märts oli rekordiliselt soe terves maailmas (18.04.2008)

Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne tunnistati nõuetele vastavaks (17.04.2008)

Suri kaoseteooria ja liblikaefekti "isa" Edward Lorenz (17.04.2008)

Kliimamuutus võib tuua malaaria Suurbritanniasse (03.04.2008)

Äärmuslikud temperatuurid näitavad kasvutendentsi (01.04.2008)

NOOA: 2007.aasta oli maismaa kohal rekordiliselt soe (16.01.2008)

EL uuendab ja ühtlustab metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutusmeetodit (19.12.2007)

Viimased 10 aastat olid ilmavaatluse ajaloo kõige soojemad (14.12.2007)

Kliimamuutustega võitleb kõige paremini Rootsi (07.12.2007)

Keskkonnaminister osaleb uue kliimakokkuleppe ettevalmistamisel (07.12.2007)

Maa troopiline vöönd laieneb (04.12.2007)

WMO: süsinikdioksiidi kogused atmosfääris on rekordiliselt kõrged (29.11.2007)

Loodusõnnetuste arv maailmas on suurenenud neljakordseks (27.11.2007)

Rohelised kutsuvad mõtlema öko-Eestist (26.11.2007)

Kliimaraport näitab kliimasoojenemise vältimatust (23.11.2007)

Üleujutuste direktiiv kohustab riske hindama ja ennetama (20.11.2007)

Mis on tsüklon? (06.11.2007)

Üleujutused terves maailmas põhjustavad probleeme (05.11.2007)

Antarktika kohal asuv osooniauk jäi väiksemaks (22.10.2007)

Avalikkustati uus kliimarekordite kokkuvõte (12.10.2007)

September oli tervel põhjapoolkeral keskmisest soojem (11.10.2007)

Ametisse asus kliimaäärmuste ettekandja (08.10.2007)

Balti riigid arutavad Tallinnas kliimamuutusi ja energiaprobleeme (04.10.2007)

Osooniauk tõmbus kokku (04.10.2007)

Suurbritannia ilmateenistus ennustab sooja talve (28.09.2007)

Puhkepäevade halva ilma sündroom ei tööta kõikjal (28.08.2007)

Järgmised 10 aastat tulevad soojad (10.08.2007)

Käesolev aasta on toonud ekstreemset ilma terves maailmas (08.08.2007)

2007. aasta keskmine temperatuur on lähenemas soojarekordile (18.07.2007)

Välk tabab rohkem mehi kui naisi. (12.07.2007)

Ämblikud uurivad ilma (19.04.2007)

Täna on rahvusvaheline meteoroloogiapäev (23.03.2007)

1. märtsil algas rahvusvaheline polaaraasta (22.03.2007)

Täna on ülemaailmne veepäev (22.03.2007)


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam