•  

Keskkonnanõukogu käsitleb kliimat, energiat, ja GMO-sid (04.06.2008 00:00)

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi osaleb neljapäeval, 5. juunil Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kus tulevad arutlusele kliima ja energia meetmepakett, geneetiliselt muundatud organismid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute sõiduautode heitenormide vähendamise kohta, teatab Keskkonnaministeerium.

Keskkonnanõukogu kohtumisel toimub poliitiline mõttevahetus kliima ja energia paketi teemal, mis annab Euroopa Liidu liikmesriikidele juhised EL eesmärkide elluviimiseks kliimamuutuste, energia varustuskindluse ja konkurentsivõime suurendamise vallas. Istungil võetakse vastu kliima ja energia meetmepaketi eduaruanne, mida ka Eesti toetab. „Aruanne kajastab hetkel saavutatud kokkuleppeid ja ka osa veel lahtiseid küsimusi kliima ja energia poliitika valdkonnas,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Näiteks on ühe teemana jäänud õhku just energiajulgeoleku küsimus, millele peaks Eesti arvates senisest enam tähelepanu pöörama. Samuti on Eestil oma seisukoht süsinikdioksiidi geoloogilise ladustamise direktiivi osas, kus lisaks süsiniku geoloogilise ladustamise tehnoloogiatele tuleb arvestada ka selle mineraalset sidumist ja ladustamist, seda eriti just põlevkivituha puhul.

Lisaks tuleb kohtumisel arutlusele EL heitkoguste kauplemissüsteemimuutmine, et tagada kauplemistingimuste karmistamisega EL kasvuhonegaaside emissiooni vähenemine 20% ulatuses aastaks 2020. Eesti peab vajalikuks heitkoguste oksjoniga hõlmatavate energeetika- ja tööstussektorite täpsustamist ning elektriimportööride kaasamist heitkoguste kauplemise süsteemi. Samuti soovib Eesti elektri tootmisele saada osaliselt tasuta kvooti. „Eesti on juba vähendanud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid rohkem kui poole võrra aga sõltudes elektritootmisel ja siseturu vajaduste rahuldamisel veel aastaid põlevkivi baasil toodetud elektrist, oleks meile elektri tootmisel siiski vaja pehmemat üleminekurežiimi uue oksjonisüsteemi rakendamisel,“ märkis Tamkivi.

Lisaks käsitletakse istungil geneetiliselt muundatud taimede kasvatamisega seotud probleeme. „Prantsusmaa on juhtinud tähelepanu asjaolule, et geneetiliselt muundatud taimede kasvatamisega võivad kaasneda mõjud nii inimtervisele kui ka keskkonnale ja seetõttu on vaja nende riske põhjalikumalt uurida ja hinnata,“ täpsustas Tamkivi, lisades, et teema on Eesti jaoks oluline ja põhimõtteliselt toetame Prantsusmaa ettepanekuid GMO-de jälgimise tõhustamiseks.

Samuti tuleb keskkonnanõukogu istungil juttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva tervikliku lähenemisviisi raames. „Siinkohal toetab Eesti komisjoni ettepanekuid, sealhulgas seda, et aastal 2012 peavad kõik määruse reguleerimisalas olevad sõiduautod kehtestatavaid norme täitma,“ ütles keskkonnaminister. Edasiste võimalike süsinikdioksiidi sihttasemete määramisel peab Eesti vajalikuks tugineda komisjoni poolt läbi viidavatele mõjuhinnangutele.

Eelmised artiklid:

Kliimamuutus mõjutab Läänemere ökoloogiat (28.05.2008)

Kliimamuutus toob paduvihmad (27.05.2008)

Noortel kliimahuvilistel on võimalik liituda "Kliima advokaatide" projektiga (15.05.2008)

Märts oli rekordiliselt soe terves maailmas (18.04.2008)

Eesti kasvuhoonegaaside eelaruanne tunnistati nõuetele vastavaks (17.04.2008)

Suri kaoseteooria ja liblikaefekti "isa" Edward Lorenz (17.04.2008)

Kliimamuutus võib tuua malaaria Suurbritanniasse (03.04.2008)

Äärmuslikud temperatuurid näitavad kasvutendentsi (01.04.2008)

NOOA: 2007.aasta oli maismaa kohal rekordiliselt soe (16.01.2008)

EL uuendab ja ühtlustab metsade tuleohtlikkuse indeksi arvutusmeetodit (19.12.2007)

Viimased 10 aastat olid ilmavaatluse ajaloo kõige soojemad (14.12.2007)

Kliimamuutustega võitleb kõige paremini Rootsi (07.12.2007)

Keskkonnaminister osaleb uue kliimakokkuleppe ettevalmistamisel (07.12.2007)

Maa troopiline vöönd laieneb (04.12.2007)

WMO: süsinikdioksiidi kogused atmosfääris on rekordiliselt kõrged (29.11.2007)

Loodusõnnetuste arv maailmas on suurenenud neljakordseks (27.11.2007)

Rohelised kutsuvad mõtlema öko-Eestist (26.11.2007)

Kliimaraport näitab kliimasoojenemise vältimatust (23.11.2007)

Üleujutuste direktiiv kohustab riske hindama ja ennetama (20.11.2007)

Mis on tsüklon? (06.11.2007)

Üleujutused terves maailmas põhjustavad probleeme (05.11.2007)

Antarktika kohal asuv osooniauk jäi väiksemaks (22.10.2007)

Avalikkustati uus kliimarekordite kokkuvõte (12.10.2007)

September oli tervel põhjapoolkeral keskmisest soojem (11.10.2007)

Ametisse asus kliimaäärmuste ettekandja (08.10.2007)

Balti riigid arutavad Tallinnas kliimamuutusi ja energiaprobleeme (04.10.2007)

Osooniauk tõmbus kokku (04.10.2007)

Suurbritannia ilmateenistus ennustab sooja talve (28.09.2007)

Puhkepäevade halva ilma sündroom ei tööta kõikjal (28.08.2007)

Järgmised 10 aastat tulevad soojad (10.08.2007)

Käesolev aasta on toonud ekstreemset ilma terves maailmas (08.08.2007)

2007. aasta keskmine temperatuur on lähenemas soojarekordile (18.07.2007)

Välk tabab rohkem mehi kui naisi. (12.07.2007)

Ämblikud uurivad ilma (19.04.2007)

Täna on rahvusvaheline meteoroloogiapäev (23.03.2007)

1. märtsil algas rahvusvaheline polaaraasta (22.03.2007)

Täna on ülemaailmne veepäev (22.03.2007)

Kevad on varajane tervel põhjapoolkeral (21.03.2007)

Lõppev talv oli rekordiliselt soe terves maailmas (16.03.2007)

Polaaraasta raames käivitub viimase 50 aasta suurim uuringute programm (14.03.2007)


Arhiiv

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam