•  

Kliima ja ilmastu (30.01.2009 00:00)

Autor: Jüri Kamenik

Kliima ehk ilmastu on teatud piirkonnale omane pikaajaline keskmistatud ilmade režiim. Kliima alla ei kuulu üksnes keskmised näitajad, vaid ka rekordid jt äärmused, mis on kliimat iseloomustavateks näitajateks. Klimatoloogia on teadus, mis tegeleb kliimaga.
WMO ehk Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni järgi saab kliimast rääkida vaid siis, kui on olemas vähemalt 30 aasta ilmaandmed antud koha kohta. Selline otsus tuleneb Gaussi normaaljaotusest.
Mõned teadlased ja kliimauurijad väidavad, et vaja on vähemalt 50-100 aasta pikkusi andmeridu, et kliimast rääkida, kuid ühel meelel ollakse selles, et 30 aastat on miinummäär.
Matemaatiliselt korrektne ehk range kliima määratlus on järgmine: kliimaks nimetatakse kliimasüsteemi olekute statistilist ansamblit, mille süsteem atmosfäär-ookean-maismaa läbib mõnekümne aastaga. Selliselt defineerituna soovitatakse kliima mõistet kasutada geofüüsikas.

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam