•  

EMHI: märts algab muutlike ilmadega (03.03.2008 00:00)

EESTI METEOROLOOGIA JA HÜDROLOOGIA INSTITUUT:

Märts on  meil tavaliselt talvekuu ning kuu keskmine õhutemperatuur  miinuspoolel.   See näit   on –1,0°C saarte läänerannikul kuni –3..-4°C Mandri-Eestis. Väga harva on olnud märtsikuu keskmine neist numbreist ligi 7°C madalam või kuni 6°C kõrgem (2007.a. oli kuu keskmine õhutemperatuur +2,6…+4,6°C) .
Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikul ning Lõuna-Eestis tõuseb ööpäeva keskmine õhutemperatuur märtsi viimastel päevadel püsivalt üle 0°C, see tähendab talve lõppu ja varakevade algust.

Õhutemperatuuri absoluutne miinimum on mõõdetud 1942.a. 14. märtsil Kuusikul –35,1, Jõgeval samal ööl –34,0°C.Viimaste aastate hulgas oli kõige külmem 2005.a. 11.märtsil, mil Jõgeval mõõdeti –27,8°C.
Absoluutne maksimum on sattunud enamuses ühele päevale, see on 30. märts 1968, mil õhusooja mõõdeti 16…19°C. Mullu mõõdeti 22. märtsil Valga ja Tartu-Tõravere vaatlusjaamas 18,4°C.

Märts on kõige sademetevaesem kuu ( kuunorm 23…38 mm). Lumikate on märtsi algul talve kõige paksem, ulatudes 25-35 cm-ni (tänavu 13…38 cm, saartel paiguti vähem). Lumikate laguneb tavaliselt märtsi lõpul, kõrgustikel hiljem. Tuisku esineb keskmiselt 3-5 päeval, harva isegi kuni 14 päeval.

Tänavu märtsis on esimesel ja teisel dekaadil oodata läänetsüklonite liikumist ookeanilt itta Eesti läheduses. Ilm on muutlik, tuleb rohkelt sademeid ja valdavalt on need lörtsi või vihmana. Tsüklonite möödumisel pöördub tuul põhjakaartesse ja ilm külmeneb.

Kuu teisel poolel võivad ilma mõjutada püsivamad kõrgrõhualad. Sademeid on vähe ja päevane õhutemperatuur hakkab tõusma.

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam