•  

Keskmine tuule kiirus (15.02.2009 00:00)

Keskmiseks tuule kiiruseks loetakse 10 minuti tuule kiiruse (aritmeetilist) keskmist. Selle mõõtmiseks on kaks võimalust: käsianemomeetriga, mida hoitakse käes või paigutatakse statiivile. Sel anemomeetril ehk tuulemõõdikul on tiivik ja selle pöörete loendur. Keskmise tuule kiiruse leidmiseks operereeritakse skaalade alg-ja lõppnäitudega.
Teine võimalus on induktsioonanemomeeter, mis mõõdab sisuliselt küll puhanguid, aga saab ka tuule keskmist kiirust leida, kui näidud panna kirja iga 15 sekundi järel 10 min jooksul ja siis leida aritmeetiline keskmine.

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam