•  

Keskmine tuule kiirus (03.02.2013 00:00)

Autor: Jüri Kamenik

Keskmiseks tuule kiiruseks loetakse 10 minuti tuule kiiruse (aritmeetilist) keskmist. Selle mõõtmiseks on kaks võimalust: käsianemomeetriga, mida hoitakse käes või paigutatakse statiivile. Sel anemomeetril ehk tuulemõõdikul on tiivik ja selle pöörete loendur. Keskmise tuule kiiruse leidmiseks operereeritakse saadud tuule tugevuse alg- ja lõppväärtustega.

Teine võimalus on induktsioonanemomeeter, mis mõõdab sisuliselt küll puhanguid, aga saab ka tuule keskmist kiirust leida, kui näidud panna kirja näiteks iga 15 sekundi järel 10 min jooksul ja siis leida aritmeetiline keskmine.

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam