•  

Põhjanaabrid muretsevad kliimasoojenemise pärast (17.02.2005 10:52)

Suurem osa soomlastest tunneb kliimamuutuse pärast muret. Soomlased on valmis kliimamuutuse pidurdamiseks muutma kodumajapidamise ja energia kasutamisega seotud tarbimisharjumusi ja käitumisviise. Vahendid, millega tavaline inimene võib toimuvat mõjutada, on paljudele siiski veel tundmatud. Soome kodanike suhtumist kliimamuutusse uuriti Soome kaubandus- ja tööstusministeeriumi tellitud üleriigilises uuringus, mis eile avalikkuse ette jõudis.

Uuringust “Kodanike arusaamad kliimamuutusest? selgub, et soomlased tunnevad üsna hästi kliimamuutuse üleilmset mõju ja on selle pärast mures. Paljud tahaksid kliimamuutuse pidurdamiseks midagi ise ära teha. Ainult neli protsenti vastanuist arvas, et üksikisik ei saa kliimamuutuse pidurdamiseks midagi teha.

Paljud on valmis muutma eeskätt kodumajapidamise ja energia kasutamisega seotud käitumist. Näiteks koduprügi sorteerimisega tegeleb või on valmis tegelema 88 protsenti vastanuist. 85 protsenti vastanuist kas juba säästab või on valmis säästma energiat, 80 protsenti komposteerib või on valmis komposteerima biojäätmeid, 80 protsenti on vähendanud või valmis vähendama tarbimist ja jäätmete tekitamist ning 74 protsenti kas kasutab või on valmis kasutama kodu kütmiseks taastuvenergiat.

Samas pole enamik vastanuist valmis ostma rohelist energiat ning loobuma autost. Isegi isikliku auto kasutamist oluliselt vähendama polnud nõus enamik vastanuist. Seda hoolimata asjaolust, et ühistransport on Soomes enamasti heal järjel. Autostloobujaid ja autovastaseid oli enam Helsingis ja teistes suurtes linnades, maa- ja väikelinnade elanikud osutusid väga autosõbralikeks.

Selgus ka, et naised on üldiselt meestest keskkonnasõbralikuma mõttelaadiga ning ka rohkem valmis oma käitumist muutma. Soome 15-24 aastased noored polnud eriti huvitatud jäätmete sorteerimisest ning taaskasutusest. Küll on noored agaramad rakendama keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, samuti on nad vanemaist inimestest rohkem huvitatud kodus või kodu vahetus läheduses töötamisest. 

Soome kaubandus- ja tööstusministeeriumi materjale refereeris Arni Alandi 

Allikas: Roheline Värav

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam