•  

Metsaraie kõrvaldab vihmast rasked aatomid (04.03.2005 10:21)

Austraalia teadlased kinnitavad, et tõestasid seose metsade maharaiumise ja sademete vähenemise vahel. Austraalia Tuumateaduste ja Tehnoloogiaorganisatsiooni keskkonnadirektor Ann Henderson-Sellers ja Sidney Tehnikaülikooli doktor Kendal McGuffie kinnitavad, et nende uurimistöö on täiesti sõltumatu sel alal varem sooritatud töist ning arvutimudeleist.

Henderson-Sellers ja Heights analüüsisid Amatsoonias sadava vihma molekulaarstruktuuri variatiivsust. Variatiivsus seisneb selles, et mitte kõik molekulid pole valmistatud üldtuntud “veeretsepti? - kaks vesiniku- ja üks hapnikuaatom – järgi. Umbes ühel igast 500 veemolekulist on tavalise vesinikuaatomi asemel raske vesiniku ehk deuteeriumiaatom. Igal 6500 molekulil on raske hapnikuaatom.

Teadlased vaatlesid raskete aatomite esinemissagedust nii Amazonases voolavas vees. Atlandi ookeani suubunud Amazonase vees, kui ka sealt vihmana Amatsooniasse naasnud vees. Tuli välja, et 1970. aastatega võrreldes esineb praegu Amatsoonias ja Andide kohal sadavas vihmas oluliselt vähem raskeid aatomeid.

Raskeil aatomeil on omadus jääda pinnasesse pikalt pidama. Kui aga sajualal leidub suuri puid, tõmbavad nende juured raskete aatomitega molekulid endasse ja paiskavad atmosfääri tagasi. Tavalise aurumise käigus nad nii ruttu uuesti atmosfääri ei jõua.

See tähendab, et kui vihmavesi sisaldas palju raskeid aatomeid, pidi piirkonnas, kust vihmavesi algselt pärines, kasvama palju puid. Nüüd, kus raskeid aatomeid on oluliselt vähem, on järelikult vähem ka metsa. Sama aja jooksul, kui on vähenenud raskete aatomite hulk vihmavees, on vähenenud ka sademete üldine hulk Amatsoonias.

Perthi ülikooli keskkonnateaduste professori Tom Lyonsi sõnul on tegu väga tugeva tõendiga sellest, et inimtegevus avaldab kliimale olulist mõju. 

Sydney Morning Heraldit refereeris Arni Alandi

Allikas: Roheline Värav

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam